Close

projemed

Mikroenjeksiyon Tipi Tüp Bebek Yöntemi Nedir?

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) olarak da adlandırılan mikroenjeksiyon işleminde seçilen tek bir sperm hücresi bir yumurtanın içine enjekte edilir. Bu işlemden önce çeşitli kimyasallar kullanılarak yumurtanın etrafındaki hücreler temizlenerek olgunluk derecesi değerlendirilir. Mikroenjeksiyon işlemi özel mikroskoplara takılan mikropipetler yardımı ile gerçekleştirilir. 1992 yılından beri uygulanmakta olan ICSI işlemi ile döllenme oranları %90’lara ulaşmıştır. Mikroenjeksiyon işlemine Detaylı Bilgi

Embriyo Dondurma İşlemi Nedir?

Mikroenjeksiyon ve tüp bebek yöntemi ile elde edilen fazla sayıdaki embriyoların daha ilerideki uygulamalarda kullanılmak üzere dondurulması işlemidir. Çeşitli kimyasalların yardımı ile dondurma işlemine dayanıklı hale getirilen embriyolar, sıvı nitrojen içinde (-196 0C’de) tekrar kullanılacağı zamana dek saklanır. Bu embriyolar ileride kullanılmak istenildiğinde özel kimyasallar yardımı ile çözülür ve normal gelişimlerine devam eden embriyolar ana Detaylı Bilgi

Sperm Dondurma İşlemi Nedir?

Menisinde çok az sayıda spermi olan ve testiküler biyopsi sonrası elde edilen dokular sıvı nitrojen içinde (-196 0C’de) özel dondurma sıvıları ile tekrar kullanılacağı zamana dek saklanabilir. Bu spermler ileride kullanılmak istenildiğinde özel kimyasallar yardımı ile çözülür ve yapılacak olan mikroenjeksiyon işlemi için hazırlanarak kullanılır.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Olası tedaviler sebebiyle alınacak ilaçlar veya ilerleyen yaş ile birlikte fertilitenin korunması ya da tüp bebek tedavisi kapsamında gelişen yumurtalara da dondurma işlemi uygulanabilir. Elde edilen yumurtaların çevresindeki hücreler özel kimyasallar kullanılarak temizlenir ve olgunluk dereceleri değerlendirilir. Yumurta dondurmak üzere geliştirilmiş olan özel prosedürler ve kimyasallar ile sıvı nitrojen içerisinde (-196 0C’de) dondurularak saklanabilir. İleride Detaylı Bilgi

Aşılama İşlemi Nedir?

Tüp bebek tedavileri arasında uygulanan ve nispeten çiftlerin daha kolay tercih edebilecekleri bir uygulamadır. Erkek eşin sperm parametreleri uygun olduğu ve kadın eşin yumurta kanallarında tıkanıklık ya da başka herhangi bir patolojinin olmadığı durumlarda düşük ilaç dozu ile yapılan ovulasyon indüksiyonu sonucu gelişen yumurtaların çatlayarak kanala girmesi sağlanır. Bu arada erkek eşin spermleri laboratuvar ortamında Detaylı Bilgi